Illuminating research organisations

Misją Data Research Institute jest budować efektywne kanały komunikacji pomiędzy organizacjami badawczymi, biznesem i społeczeństwem, wzmacniając tym samym dialog na linii nauka-nauka i nauka-biznes oraz wspierając rozwój technologii i innowacji w celu stymulowania ciągłego postępu naszej cywilizacji. | Our mission is to serve as a bridge, building communication between research and business organisations and the society, strengthening science-to-science and business-to-science dialogue and technology development in order to enhance the continued progress of our civilization.

Witaj w naszym Instytucie Welcome to our Institute

News & Press

computer desktop streaming

Dane, informacje i wiedza w procesie outsourcingu

Współczesny system ekonomiczny funkcjonuje w ramach tzw. Ery Wiedzy, co oznacza że wiedza stała się kluczowym aktywem dla większości działań i aktywności biznesowych. Firma, która jest w stanie wytworzyć unikalną wiedzę lub technologię buduje podstawę pod przewagę konkurencyjną nad rywalami. Era Wiedzy jest jednocześnie erą outsourcingu procesów biznesowych. W związku z tym często możemy znaleźć się w sytuacji konfliktu pomiędzy […]

Read More
652947

Big Data kształtuje wydatki na marketing współczesnych startupów

Pojawienie się dużych i złożonych zbiorów danych umożliwiło analizę zachowań klientów i innych interesariuszy na niespotykaną dotąd skalę. Sprawiło to również, że firmy z całego świata zmieniły swoje strategie chodzi o wydatki marketingowe. Scott Gerber opisuje w jaki sposób Big Data wpływa i będzie wpływać na zachowania w sferze marketingu współczesnych młodych przedsiębiorstw. Więcej na: […]

Read More
1-pita1

Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek

Unia Europejska ogłosiła tegoroczną edycję corocznej nagrody dla kobiet innowatorek. Nagrodzone zostaną najbardziej doniosłe osiągnięcia w zakresie wprowadzania innowacji na rynek. Więcej na ten temat na: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?&section=women-innovators

Read More
global

Regulacje UE w zakresie praw autorskich, a przetwarzanie i udostępnianie danych naukowo-badawczych

„Dane stały się istotną siłą dla naszego życia codziennego”. Takimi słowami Andrus Ansip rozpoczyna swój artykuł na temat pracy nad regulacjami unijnymi w obszarze praw autorskich w kontekście ich wpływu na naukę, badania i procesy innowacyjne. Zbiory danych i informacje istotnie stały się kluczowymi czynnikami kształtującymi gospodarkę opartą na wiedzy, które są jednocześnie odpowiedzialne za […]

Read More